Redomak Robot Teknolojileri A.S.

VİDALI MİLLER VE LİNEER ARABA-RAYLAR- MASAÜSTÜ BİLYELER

VİDALİ MİLLER


 


 

 

Projelerimizde IPIRANGA taşlanmış vidalı miller kullanılmaktadır.

 

İpiranga katalog =>

IPIRANGA taşlanmış vidalı miller, maksimum verim garantisi verilen  özel sertleştirilmiş çelik malzemeden üretilmişlerdir.

Belirli şartlar olmadığı sürece, vida sadece dişli uzunluğu boyunca sertleştirilir.

Son kısımdaki mil yatağı orijinal malzeme sertliğindedir.

Aşağıdaki tabloda her bir komponentteki standart malzemeler gösterilmektedir.

KOMPONENT

MALZEME

Wr.Nº

İŞLEM

SERTLİK (HRC)

Screw

42Cr Mo 4

1.7225

İndüksiyonla temperleme

58÷62

Nut

20Mn Cr5

1.7147

Karbürleme ile Sertleştirme  

60÷62

Balls

100 Cr6

1.3505

-

60÷62

 

 


 

 

 

 

 


Servis ömrü L10 dönüş cinsinden hesaplanırken, Lh saat cinsinden hesaplanmaktadır. Spesifik bir vidalı milin ömrünü hesaplamak için çalışma parametrelerinin bilnmesi gerekmektedir.


L10 = Kullanım ömrü (dönüş olarak)
Lh = Kullanım ömrü(saat olarak)
Cam = Temel dinamik yük (N)
Car = Gerekli dinamik yük (N)
Fm = Ortalama çalışma yükü (N)
Nm = Ortalama çalışma hızı (min -1)
Fn = Kuruluş faktörü
Fn = Vida operasyonu / Makine operasyonu

 

 

VİDALI MİLLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Vidalı mil, bilye yataklı bir somunun vida dişleri açılmış bir mil üzerindeki sistem sayesinde dönme hareketini doğrusal harekete çeviren makine elemanıdır. Bu hareket esnasında sürtünmenin azaltılabilmesi amacıyla somun ile mil arasında yer alan boşlukta yataklanan bilyeler mevcuttur. Bir iletim hareketi komponenti olan vidalı miller, doğrusal hareketi bu sayede daha az sürtünme ile iletirler.Hassas bir vida olarak yapılan dişli mil ise helezonik yapıdaki kanalları sayesinde bilye yataklarının rahat hareketine olanak tanır. Düşük sürtünme özelliği sayesinde yüksek mekanik verim elde edilir.

Çeşitli özellikleri sayılabilecek vidalı milller yüksek hassasiyete sahip, uzun ömürlü kullanımları olan ve düşük kirlilik üreten makine elemanlarıdır. Spesifik özellikleri nedeni ile hassas pozisyonlama ve makine sanayindeki hassas ölçüm sistemlerinde önemli bir yere sahip olan vidalı miller, robotlarda, çok hassas ekipmanlarda ve daha bir çok endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Diğer mekanik komponentler gibi vidalı miller de dikkatlice muhafaza edilmelidirler. Bu sayede kir ve aşındırıcı parçacıklardan korunmalıdırlar. Bu amaçla, çalışma yüzeyini örten kauçuk veya deri körük kullanılmaktadır. Son derece kullanışlı ve yüksek verim elde edilebilen özellikleri sayesinde vidalı millerin çeşitli sanayi dallarında çok büyük bir öneme sahip komponentler olduğu aşikardır.


Üç ana komponentten oluşan vidalı millerde sertlik dereceleri şöyledir:

1. Somun: 58 - 62 HRC

2. Mil: 58 - 62 HRC

3. Yataklama bilyeleri: 62- 66 HRC


PDF katalog için tıklayınız=>

Vidalı Milin Montaj Şekilleri

Aşağıda vidalı milin montajına dair çeşitli montaj metotları verilmektedir. İzin verilen eksenel yük ve izin verilen dönme hızı vidalı milin montaj şekli ile değişiklik göstermektedir. Böylece, şartlar göz önüne alınarak en uygun montaj metodu oluşturmak şarttır.


Şekil 1. Vidalı mil montajı: Sabit- Serbest uç


Şekil 2. Vidalı mil montajı: Sabit- Yataklı

Şekil 3. Vidalı mil montajı: Sabit- Sabit


Şekil 4. Vidalı milde dönel mil somunu için montaj şekli: Sabit- Sabit

Burulma Yükü: 
Beklenen burulma yüklerine ulaşıldığında burulmaya karşı vidalı milin güvenlik kontrolüne ihtiyaç duyulur. Aşağıdaki tabloda, her bir nominal vidalı mil dış çapları burulma için izin verilen basma yükleri göz önüne alınarak özetlenmiştir. 
Vidalı milin yataklama metodu göz önüne alınarak izin verilen eksenel yük derecesinin seçimi. 
Not: İzin verilen çekme/burulma yükü

İzin verilen çekme/burulma yüklerini ve bilye kanallarında (yivlerinde) izin verilen yükü montaj şeklindeki kısa mesafeyi dikkate almaksızın aşağıda verilen formüle göre kontrol ediniz.

?: İzin verilen çekme basma gerilmesi (kgf/mm2)
A: Vidalı milin diş dibi çapı çapındaki kesit alan (mm2) 
dr: Vidalı milin diş dibi çapı (mm)


 ? : Güvenlik faktörü ( ? = 0.5)
E: Dikey elastik modul (E=2.1 x 104kgf/mm2)
I: Mil kesit alanındaki minimum sekonder moment 


dr: Vidalı milin diş dibi çapı (mm)
L: Montaj mesafesi (mm) 
m.N: Vidalı milin montaj yöntemiyle belirlenmiş katsayı:
Yalın-Yalın m=5.1 (N=1)
Sabit-Yalın m=10.2 (N=2)
Sabit - Sabit  m=20.3 (N=4)
Sabit- Serbest m=1.3 (N=1/4)


Kritik Hız:
Vidalı milin doğal hızı esnasında rezonansa girip girmediğinin kontrolü yapılmalıdır.  Aşağıdaki grafikte, 125 mm vidalı mil çapına kadar %80 veya daha az kritik hız için izin verilen dönme hızları gösterilmektedir.  Bu grafiğe göre ve mevcut yataklama şekli göz önüne alınarak izin verilen dönme hızını seçiniz. Kritik hız terimi çalışma esnasındaki dönme hızındaki sorunu ifade eder. Vidalı milin doğal frekansını artırmak için bir ara destek sağlamak en iyi çözüm olacaktır. 
"dm.n"  değeri
İzin verilen dönme hızı periferik hızı ifade eden "dm.n" değeri ile de düzenlenir. ( dm: çelik bilyenin daire merkezi çapı, n: dönme hızı, rpm)
Genel olarak;
Hassasiyet için (C7'den C0 hassasiyet derecelerine kadar)
dm.n <= 70,000
Genel endüstri için (C10)
dm.n <= 50,000
Yukarıdaki limitlerin aşıldığı durumlarda üretici firmaya bildirilmek üzere firmamızla irtibata geçiniz. 


Formülde: 
  ? : Güvenlik faktörü ( ? = 0.8)
E: Dikey elastik modül (E = 2.1 x 104kgf/mm2)
I: Vidalı milin kesit alanındaki minimum sekonder moment 
I = (?/64) dr4 (mm4)
dr: Vidalı milin diş dibi çapı (mm)
g: Acceleration of gravity ( = 9.8 x 103mm/s2)
Y: Yoğunluk (Y = 7.8 x 10-6kgf/mm3)
A: Vidalı mil kesit alanı (A = ?dr2/4mm2) 
L: Montaj mesafesi (mm)
f, ?:  Vidalı milin montaj şekline göre belirlenmiş katsayı
  Yalın - Yalın f = 9.7 (? = http://www.b2b-linearbearing.com/rimages/464/symble-08.gif)
Sabit-Yalın f = 15.1 (? = 3.927)
Sabit-Sabit f = 21.9 (? = 4.730)
Sabit-Serbest f = 3.4 (? = 1.875)


Vidalı mil kullanımına ilişkin bazı güvenlik önlemleri:

 1. Lütfen parçaları birbirinden ayırmayınız, sökmeyiniz. Bu durum ürün içerisine toz toprak gibi istenmeyen parçacıkların girmesine neden olabileceği gibi, ürünün işlevselliğini de olumsuz yönde etkileyecektir.
 2. Vidalı mil ve somunun devrilmesi onların kendi ağırlıkları sayesinde zarar görmelerine neden olabilir.
 3. Vidalı millerin düşmesi veya çarpması gibi durumlara izin vermeyin; bu konuda dikkatli davranın. Alınabilecek herhangi bir darbe sonucu, ürüne el sürülmemiş bile olsa vidalı mil ciddi biçimde hasar görebilir.
 4. Vidalı mil somununu, milden ayırmayın. Bu durum bilyelerin dökülüp saçılmasına yol açabilir. Bu da ürüne zarar verip, işlevselliğini kaybetmesine yol açacaktır.
 5. Vidalı mil setine herhangi bir yabancı madde, talaş, toz vb girişine müsaade etmeyin; bilye sirkülasyonu zarar görebileceği için işlevsellik kaybı nedenidir.
 6. Bazı tip soğutucuların da üründeki işlevselselliği olumsuz yönde etkilediği durumlar ile karşılaşılmaktadır.  Kullanılan soğutucuların ürüne nüfuz ettikleri durumlarda, soğutucu tipine bağlı olarak ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir.
 7. Ürünü asla 80oC'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın. Belirtilen sıcaklıkların üstünde bir uygulama yapmak istiyorsanız, lütfen firmamızla temasa geçin.
 8. Eğer yabancı maddeler ürüne nüfuz etmişlerse (yani kesme esnasında ortaya çıkan talaş ve toz parçacıkları gibi), bu durumda ürünü saf beyaz gazyağı ile yıkadıktan sonra, yağlayıcı ünitesinin ikmalini gerçekleştirin.
 9. Vidalı milin dikey bir pozisyonda kullanıldığı durumlarda, kendi ağırlığı ile devrilebileceği için devrilmesine engel olacak önlemleri alın.
 10. Vidalı mili asla izin verilen dönme hızlarından yüksek hızlarda kullanmayın. Kazalara veya komponentin zarar görmesine yol açabilirsiniz.
 11. Vidalı mile ve somununa izin verilen yüklerden fazlasını uygulamayın; aşırı yüklemeyin. Önce vidalı mil üzerindeki oluklarda bulunan çentiklerin aşınması ortaya çıkacak, daha sonra da komponentteki diğer parçalar zarar görmeye başlayacaktır.
 12. Eğer vidalı milde, yataklarında ve somunda çarpılma gibi bir durum ortaya çıkarsa, ürünün servis ömrü azalmaya başlar.  Bu durumu önlemek için,  ürünü oluşturan komponentlerin hassas ve doğru montajlarının yapılıp yapılmadığına çok dikkat edin.
 13. Sabir titreşimlerin olduğu, çok özel çevre koşullarındaki uygulamalar, yüksek veya düşük sıcaklık ortamları, vakum olması gibi durumlarda standart ürünleri kullanmayın, firmamızla temasa geçin.
 14. Vidalı milleri kapasiteleri üzerinde kullanmayın. Bu durum komponent içerisindeki bilyelerin yer değiştirmesine veya sirkülasyon halindeki bilyelerin ciddi zarar görmelerine yol açacaktır.

Depolama Koşulları:
Bir vidalı milin muhafaza edilip, depoda saklanması esnasında yatay pozisyonda saklanması gerekir. Ayrıca yüksek ve düşük sıcaklıklardan ve nemden kesinlikle korunmalıdır.  

Yağlama:

İhmal edilebilen konulardan bir olan yağlama, son derece önemli bir konu olup, yanlış seçim yapılması durumlarında vidalı milde ısının gereksiz bir şekilde yükselmesine yol açabilmektedir. Düşük yük ve yüksek hızlarda düşük vizikoziteye sahip yağlar tercih edilmelidir. Yükün ve hızın yüksek olduğu durumlar soğutmayı gerektirken, düşük hız ve yüksek yükler altındaki çalışma koşullarında yüksek vizkoziteli yağlar seçilmelidir.

 


LİNEER ARABA VE RAYLAR

 

 

 

Bakım gerektirmeyen kafes bilyeli lineer hareket sistemleri
Projelerimizde taleplerinize göre THK veya Hiwin kullanılmaktadır.

Radiuslu lineer kızaklar

15 - 85 ölçüler arasında temin edilebilen geniş ürün yelpazesi, radiuslu kızaklar, minyatür seriler, kafes bilyeli modeller.

Yüksek hassasiyet

Düşük gürültü

Bakım gerektirmeyen üstün tasarım

Kafes bilyeli modellerde sürtünme 1/10 seviyelerine düşürülmüş, enerji sarfiyatları önemli ölçüde azaltılmış ve hareketin pürüzsüz ve gürültüsüz olması sağlanmıştır.

PDF katalog için tıklayınız =>

KAFES BİLYE ÖZELLİKLERİ

"Kafes Bilye" teknolojisi ile üretilmiş bakım gerektirmeyen makine arayışında son noktayı oluşturmaktadır. Bakım gerektirmeyen makineler artık dünya pazarında öncelikli olarak tercih nedenidir.

 • Bilyeler arasındaki gres torbacıkları sayesinde bilyelerin birbirleri ile doğrudan temasları önlenmiş olup, aşınma, sürtünme gibi özellikler en düşük seviyelere düşürülmüştür.
 • Sürtünme klasik sitemlere oranla 10'da 1 seviyelerde olduğu için, mükemmel bir hız performansına sahiptir ve düşük ısı üretmektedir.
 • Bilyelerin yağ tutma özelliği sayesinde uzun süreli bakım gerektirmemektedir ve toz dağılımı düşüktür, yani pislik tutmamaktadır.
 • Yüksek hızlarda gürültüsüz çalışmaktadır.
 • Enerji sarfiyatları en alt seviyelere indirilmiştir.
 • Klasik sistemlere oranla çok daha uzun ömürlüdürler.
 • Bilyeler arasındaki gres torbacıkları aynı zamanda özel bir muhafaza içinde olduklarından düzenli ve sarsıntısız çalışırlar.

 

Aşağıda klasik ve kafes bilyeli ürünlerin gürültü, sürtünme gibi özelliklerin karşılaştırıldığı grafiklere yer verilmiştir.

 

MASAÜSTÜ TAŞIYICI BİLYELER

 

 

v

Dark


Light