Redomak Robot Teknolojileri A.S.

BAHR LİNEER MODÜLLER


 

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR

ALL Roller Guide

Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204


  Ünite içerisine entegre edilmiş bir motor ile sürülen iki adet harici masura kılavuzlu mekanik lineer ünite / Mechanical linear unit with two external roller guides, driven by a linear motor integrated into the unit.

 

DL Roller Guide

 

  Ölçüler / sizes : 120 / 160 / 200

  DLZ ölçüler /sizes: 120 / 160 /200 ---------------------------------------DLZZ ölçüler/ size: 200

  DLZVPI ölçüler /sizes: 120 / 160 / 200

  Bu ünite dikdörtgen bir alüminyum profil içine entegre edilmiş 2 adet masuralı kılavuz içerir. Taşıyıcı araba triger kayış ile sürülür. Sürücü tarafındaki makara planet dişli mili ile çekilir. Kayış gerginlik, sürücünün karşı tarafında bulunan vidanın basit bir şekilde ayarlanmasıyla gerçekleştirilir.Taşıyıcı araba kısmı özel bir şekilde kıvrılmış alüminyum plaka ile örtülmüştür. Alüminyum plaka ile taşıyıcı arasında yalnızca çok küçük bir boşluk bulunmaktadır. Bu özel tasarımdan dolayı, taşıyıcı arabayı makaraların üzerinde sürmek mümkündür. Bu durum da üniteyi kompakt hale getirmiştir. Profilin kapağı da montaj pozisyonuna göre ayarlanabilmektedir.

  This unit consists of a rectangular aluminium profile with 2 integrated roller guides. The carriage is moved by a belt drive. On the drive side the pulley is beared on the shaft of a planetary gear. Belt tension can be readjusted by a simple screw adjustment at the opposite side of the drive. A special curved aluminium sheet is covering the carriage side. There is only a small gap between carriage and aluminium sheet. Because of its special design it is possible to drive the carriage over the pulley areas. This fact is making the unit very compact. The cover profile can be adjusted according to the mounting position.

  DLZA ölçüler/ size: 120 / 160 / 200

  DLVZ ölçüler /sizes: 120 / 160

  Mekanik lineer ünite iki adet dahili masuralı kılavuz içermektedir. Bu sistem dahili bir triger kayış ile sürülür. Pinler taşıyıcı arabalara dik olacak şekilde pozisyonlanır.

  Mechanical linear unit with two internal roller guides. The system is driven by an internal toothed belt. The pins are positioned vertically towards the carriage.

  DLSZ ölçüler /sizes: 120 / 160 / 200

  DLR ölçüler / sizes: 120 / 160 / 200

   

 

DLM / DSM with direct drive

DLM

  DLM ölçüler / sizes: 120 / 160 / 200

  Mekanik lineer ünite iki adet dahili masuralı kılavuz içerir. Bu sistem üniteye entgre bir lineer motor ile sürülür.

  Mechanical linear unit with two internal roller guides. The system is driven by a linear motor integrated into the unit.

  DLVM ölçüler /sizes : 200

  Mekanik lineer ünite iki adet dahili masuralı kılavuz içerir. Bu sistem üniteye entgre bir lineer motor ile sürülür.

  Mechanical linear unit with two internal roller guides. The system is driven by a linear motor integrated into the unit.

  DSM ölçüler /sizes : 120 / 160 / 200

  Mekanik lineer ünite iki adet daha yüksek momente sahip masuralı kılavuz içerir. Bu sistem entegre edilmiş lineer motor ile sürülür

  Mechanical linear unit with two internal rail guides for higher moments. The system is driven by an integrated linear motor.

  DSMP ölçüler / sizes : 160 / 200

  Fonksiyon olarak DSM ile aynı olmasına rağmen profil kılavuzu bir kapak ile örtülmüştür.

  Mekanik lineer ünite iki adet dahili ve yüksek momentler için uygun ray kılavuzundan oluşur. Bu sistem entgre ve oldukça yüksek dinamik, kısa stroklu lineer motor ile sürülür.

  Mechanical linear unit with two internal rail guides suitable for high moments. The system is driven by an integrated, highly dynamic short-stroke linear motor.


 

DS Rail Guide

Ölçüler / Sizes : 120 / 160 / 200

Mekanik lineer sistem daha yüksek momentlere sahip iki adet dahili kılavuz rayı içerir. Bu sistem dahili vidalı mil veya trapez dişli mil ile sürülür.

Mechanical linear unit with two internal rail guides for higher moments. The system is driven by an internal trapezoidal thread or ball screw.

  Tekrarlama hassasiyeti / Repeating accuracy:
  Trapez dişli / Trapezoidal thread: ± 0.2 mm
  Vidalı mil / Ball screw: ± 0.025 mm

  DSTKP Spindle Drives

  Bu ünite, 2 adet dikdörtgen alüminyum profile entegre ray kılavuzu içerir. Taşıyıcı araba buna kılavuzluk eden bir vida vasıtası ile dönen bir spindle ile sürülür.

  This unit consists of a rectangular aluminium profile with 2 integrated rail guides. The carriage is driven by means of a rotating spindle with leading nut. Where two parallel linear units are used or where two carriages are mounted on one unit, the leading-nut receiver can be used to adjust the symmetry of the carriages. A special curved aluminium sheet is covering the carriage side. There is only a small gap between carriage and aluminium sheet. The cover profile can be adjusted according to the mounting position.

   

  Ölçüler / Sizes: 120, 160, 200

  Mekanik lineer ünite daha yüksek taşıma momentlerine sahip iki adet kılavuz raydan oluşur. Bu sistem dahili bir triger kayış ile sürülür.

  Mechanical linear unit with two internal rail guides for higher moments. The system is driven by an internal toothed belt

  Kremayer ve pinyon sürücülü sistem / Rack and pinion drive

  Ölçüler / Sizes: 160, 200

  Mekanik lineer ünite iki adet dahili ray kılavuzundan oluşur. Taşıyıcı araba yüksek hassasiyete sahip kremayer ve pinyon ile sürülür. Pinyon ve kremayer sistemi oldukça yüksek dinamik servo operasyonları için uygun olup, kaldırma hareketleri için de idealdir. Pinyon bakım gerektirmeyen bilyeli yataklar ile kuşatılmıştır.

  Mechanical linear unit with two internal rail guides. The carriage is driven by a pinion on a high precision rack. The rack and pinion system is suitable for highly dynamic servo operation and ideal for lifting movements. The pinion is equipped with maintenance-free ball bearings.

  Ölçüler / Sizes: 120, 160, 200

  Mekanik lineer ünite iki adet daha yüksek momentlere sahip, taşıyıcı arabayla sürülen dahili ray kılavuzu içerir.

  Mechanical linear unit with two internal rail guides for higher moments, with a driven carriage.

  Sizes: 120, 160, 200

  Sürücüsüz mekanik lineer ünite iki adet dahili ray kılavuzu içerir.

  Non-driven mechanical linear unit with two internal rail guides.

   

  Ölçüler / Sizes: 120, 160, 200

  DSSZ ile aynı fonksiyona sahiptir ancak profilin altından sabit sürücülüdür.

  Same funktion as DSSZ but with fixed drive under the profile.

   

   

 

  

 

 

 

DLM=>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dark


Light